مسعود شهدایی
مهندس عمران

تصویر مسعود شهدایی
مهندس مسعود شهدایی مدیر عامل شرکت مهندسی راهبرد

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

طراحی سازه و محاسبات

مجری و ناظر در منطقه 1 تهران

متخصص در اجرای سقف های U-Boot و Waffle


اگر سوالی دارید یا می خواهید در مورد یک پروژه یا همکاری بالقوه صحبت کنید، لطفا با من تماس بگیرید.

اجرای سقف دهانه بلند وافل

رفتن به بالا